Wat als u niet tevreden bent?

 

Voorwaarden van Flowerservice.nl voor garantie, verzenden, klachten, retourneren en annuleren. 

Garantie:

Flowerservice.nl biedt de consument op onze geleverde versproducten 5 (vijf) dagen vers- c.q. vaasgarantie. Dat wil zeggen dat onze bloemen minimaal 5 dagen dienen te staan mits deze goed verzorgt zijn. Kijk hier voor onze verzorgingstips.
Elke aanspraak op garantie komt te vervallen indien het geleverde versproduct voor andere doelen is gebruikt of op andere wijze is behandeld dan normaliter gebruikelijk is.

Naast bovengenoemde vers- c.q. vaasgarantie geldt, voor alle artikelen die je bij ons koopt, de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Eventuele extra garanties doen niets af aan de wettelijke garantie. Zie consuwijzer voor meer informatie.

Bij het ontstaan van kwaliteitsklachten over onze producten verzoeken wij u een foto met klachtomschrijving te sturen naar info@flowerservice.nll o.v.v. ‘kwaliteitsklacht’.

Verzenden:

1. De levering van bestellingen geplaatst bij Flowerservice.nl geschieden via koeriersdienst Packs & Flowers, tenzij anders is bepaald. Het vervoer naar het adres van de ontvanger geschiedt voor rekening van de besteller. De bezorgkosten van een bestelling zijn per adres € 7,95 (Nederland). Deze prijzen zijn inclusief BTW.

2. Opgegeven tijdsleveringen (anders dan de bezorgdatum) zullen door Flowerservice.nl zoveel mogelijk in acht worden genomen, toch kunnen wij geen exacte leveringstijden garanderen. Tijdsleveringen zijn op Zaterdag NIET mogelijk!

3. Wanneer de levering één werkdag later wordt bezorgd dan overeengekomen, kan Flowerservice.nl besluiten de verzendkosten aan de besteller te crediteren. Dit zal per situatie beoordeeld worden. Vertraging in de levering van één werkdag geeft de besteller niet het recht de opdracht te annuleren. Standaard bied onze koeriersdienst uw bestelling nogmaals aan op de volgende werkdag.

4. Flowerservice.nl behoudt zich het recht voor bestellingen niet uit te voeren indien de besteller nog openstaande rekeningen heeft die niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn betaald. Flowerservice.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de afnemer ten gevolge hiervan en het niet leveren. Flowerservice.nl zal de besteller hierover tijdig informeren. 

5. Wanneer blijkt dat uw bestelling retour komt omdat de ontvanger bijvoorbeeld uit het ziekenhuis is ontslagen of op vakantie blijkt te zijn, niet thuis of wellicht verhuisd is, geeft dit geen recht op een nieuwe levering, levering op een ander adres, of om uw bestelling te annuleren. Flowerservice.nl is niet verantwoordelijk voor eventueel onjuist opgegeven adresgegevens door de besteller. Uw bestelling wordt uitgevoerd conform uw verzoek, u dient uzelf ervan te verzekeren of de persoon niet op vakantie is, dan wel thuis is of dat het adres, postcode of huisnummer nog wel klopt.

6. De besteller gaat ermee akkoord dat indien de ontvanger niet thuis is, bedrijf gesloten is dan wel niet open doet het product bij een van de buren zal worden afgegeven indien mogelijk.

7. Vertraging van 1 of meer dagen in de aflevering doordat de ontvanger niet thuis is en hierdoor het product niet (tijdig) afgeleverd kan worden geven de besteller niet het recht de opdracht te annuleren of het recht op een nieuw product en/of bezorging.

8. Indien de begunstigde niet thuis is kan de koerier of bloemist een schriftelijk verzoek achterlaten in de brievenbus om contact op te nemen voor een nieuwe bezorgafspraak. Indien de ontvanger niet op het schriftelijke verzoek van de bloemist of koerier reageert kan de bloemist of koerier beslissen het product na enkele dagen te vernietigen (indien het een versproduct is) of retour te sturen. Dit geeft de besteller en/of de ontvanger niet het recht op een nieuwe levering of het annuleren van de bestelling.

9. Het product kan afwijken van de foto die op de website te zien is i.v.m. beschikbaarheid en verkrijgbaarheid van bloemen. Dit geeft de besteller niet het recht de bestelling te annuleren.

 

Klachten en retour.

1. De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende producten.

2. Klachten betreffende kwaliteit, levering en zichtbare gebreken van de geleverde producten dienen zo spoedig mogelijk na ontdekking van het gebrek per telefoon of email te worden gemeld aan Flowerservice.nl, hierna wordt een onderzoek ingesteld dan wel een passende oplossing geboden.. Om een klacht van producten te kunnen beoordelen dient u een digitale foto te sturen naar info@flowerservice.nl

3. Gebreken bij een deel van het geleverde (kwaliteit van onze versproducten), geven de afnemer het recht tot afkeuring van de gehele geleverde zending.

4. Zendingen die niet voldoen aan de eisen van de besteller of ontvanger kunnen binnen 14 dagen worden terug gezonden (indien mogelijk in de originele verpakking) naar Flowerservice.

    • Bloemen, bloemstukken en sommige planten kunnen niet worden geretourneerd vanwege de houdbaarheid.

De kosten van retouneren zijn volledig voor de besteller of ontvanger.

Flowerservice.nl bevestigt de ontvangst van de retouren middels een mail aan de besteller.
   

Indien de besteller de overeenkomst ontbindt en/of de producten retour heeft gezonden ontvangt deze het gehele orderbedrag inclusief de betaalde bezorgkosten retour binnen 14 dagen na ontbinding.

 

Alleen wijn, kraamcadeaus en knuffels kunt u binnen 2 maanden na ontvangst, indien mogelijk in originele verpakking en onbeschadigd aan ons terugsturen.
U kunt deze sturen naar Flowerservice.nl, Bergstraat 9, 5427 EA  Boekel.

• Wijn dient met kistje, compleet te worden teruggestuurd en het etiket mag niet beschadigd zijn.
• Kraamcadeaus en knuffels dienen in originele staat te worden teruggestuurd.

• Bij het product dat u terugstuurt dient u het originele bestelnummer, het adres en de bezorgdatum te vermelden.

 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

Voorwaarden voor herroeping:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Uitgezonderd van herroeping zijn onze versproducten.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen,moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.

U kunt hiervoor ook gebruikmaken door het onderstaande formulier in te vullen voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefeningvan het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping.  Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten tengevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddels als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij uuitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voor dat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

  

5. Al onze versproducten zijn uitgesloten van herroepingsrecht. Dit houd in dat u géén gebruik kunt maken van het recht om onze versproducten te retourneren.

5a. Herroeping van bloemenabonnementen: Een bloemenabonnement kunt u ten alle tijden herroepen na de eerste levering. U betaald alleen voor de reeds geleverde boeketten. Het resterende abonnement bedrag zal, na herroeping, teruggestort worden. Bloemenabonnementen worden afgesloten voor een door u opgegeven periode en worden niet automatisch verlengt.

 

 

Annuleren.

1. Bestellingen voor levering binnen Nederland kunnen tot 48 uur voor aflevering geannuleerd worden.

2. Annuleringskosten bedragen 10% van het totale orderbedrag met een minimum van € 3,50. Flowerservice.nl zal zorgdragen voor een terug betaling binnen 21 dagen na de oorspronkelijke besteldatum van de order en brengt de annuleringskosten in mindering op het terug te betalen bedrag.

3. Uitzondering zijn orders van bedrijven die op rekening kopen. Deze kunnen binnen de gestelde termijn van punt 1 kosteloos geannuleerd worden.

4. Alle cadeau artikelen (géén versproducten) kunnen kosteloos, voor levering, binnen 48 uur geannuleerd worden mits deze NIET gepersonaliseerd zijn.

 

Ik heb een klacht, retour of annulering. Hoe dan te reageren?

 

Klachten, retouren annuleringen kunt u doorgeven via de email: info@flowerservice.nl of telefonisch: 0492-329207

Klachten behandelen wij op werkdagen binnen 48 uur na ontvangst en reageren hierop inhoudelijk via de mail of telefoon.

 

Indien u een order wilt herroepen dan kunt u dit formulier hieronder downloaden en naar ons verzenden.

Download hier het herroepingsformulier in Word.

Download hier het herroepingsformulier van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

Ga hier naar het herroepingsformulier dat u online kunt invullen en de voorwaarden.

Indien een klacht niet opgelost kan worden door Flowerservice.nl kan de klant een klacht indienen bij de geschillencommissie van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie,  via de website van de geschillencommissie:www.sgc.nl of kunt deze ook voorleggen aan de geschillencommissie via het Europees ODR Platform

Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met Flowerservice.nl

{{block type=”catalog/product_new” cache_lifetime=”1″ column_count=”3″ products_count=”20″ template=”carousel/products_new_horizontal.phtml” block_name=”Onze aanbiedingen”}}

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *